קבוצת מעשה הינו פורום לדיונים ולשיתוף ידע בין האדמינים

  מטרות הקבוצה:

 i.  איסוף פערי ידע טרום הקורס

 ii. שיתוף ידע במהלך הקורס ואחריו בין חברי האדמינים 

הינכם מוזמנים להעלות נושאים לדיון