קטגוריה זו מיועדת לבדיקות תכנים בתקן תלת"ל לאוניברסיטת אריאל, ספקי תכנים ולמשרד החינוך