סביבות התנסות לרכיבי שיתוף - פעילויות של למידה שיתופית

מרחב לימוד זה נבנה על מנת להדגים למידה שיתופית (פעילויות שיתופיות) במוודל

מרחב לימוד זה נבנה על מנת להדגים למידה שיתופית (פעילויות שיתופיות) במוודל

קורס זה מכיל רכיבים שיתופיים (פעילויות ומשאבים) ללא תוכן. רכיבים אלה יכולים לשמש כתבנית בקורסים חדשים

מרחב לימוד זה נבנה על מנת להדגים למידה שיתופית (פעילויות שיתופיות) במוודל