קורס מנהלי מערכת מוודל Moodle מורכב, ברובו, מחוברות וסרטוני הדרכה בנושאים הבאים: ניהול משתמשים, קטגוריות, קורסים, תוספים, מנגנון שחזור/גיבוי/יבוא, ניהול קבצים, מאגרים/Repository, תיק-תוצרים/Portfolio, זיהוי ורישום למערכת, הרשמה בתפקיד לקורסים, עיצוב מערכת, עיצוב למידה בקורס, ניהול קורס - משאבים, פעילויות, משבצות ניהול.

כמו כן, זמינות למשתתפים קבוצות דיון (פורומים) לשאלות ותשובות המקושרים לכל נושא.

הקורס מיועד למנהלי מערכת מוודל פעילים בעלי ניסיון בסיסי/כללי ביצירה וניהול קורסים.

הקורס מורכב מ 8 מפגשים. 3 מתוכם, פנים אל פנים - סדנה מעשית. השאר - מקוונים.

This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.