מרחב לימוד זה כולל מדריכים וירטואליים ללמידה עצמית בנושאי מוודל שונים

קורס זה מכיל תכני עזר לשם תמיכה בסיסית במורים במוודל