קורס חדש במקצוע ביואינפורמטיקה, המבוסס על קורס אב שפותח ע"י אלנט :

http://madatech.lms.education.gov.il/course/view.php?id=1230