קטגוריה זו מכילה הנחיות קורס ובו הנחיות לצורך הורדת משימות הערכה, שימוש במבחן (עברית וערבית) למורים במדעים בשכבת כיתה ט'.

הורדת המבחן עצמו מתבצעת ממופע מדע וטכנולוגיה לצורך קליטתו במערכת המוודל הבית ספרי.

מבחן זה נבנה במוודל 2.4 ונועד לשימוש בגרסה זו.

בקורס זה אנו יוצרים את מבחני המפמר במדעים. לאחר היצירה והבדיקה הם מועברים לקורס חדש במופע מו"ט וכן לקורס חדש תחת קטגוריה מורים במופע דמו