הדגמת רכיבי MOODLE - בהקמה: כל המשתתפים

מסננים

דוגמה להסמכה ארגונית בנושא דב פנדה

משחק משחק תשבץ בנושא דב פנדה

בוחן בוחן תרגול לדוגמה

רכיבים שונים

אגרון מונחים אגרון מונחים אגרון בנושא פנדה ענק