דוגמא לספר רמה א' - תזונה ובריאות

3 פירמידת מזון

פירמידת מזון

פירמידת המזון הינה תצוגה גרפית המבטאת את כמות המזון היחסית אשר מומלץ לאכול מכל קבוצות המזון. פירמידה זו פורסמה לראשונה בשנת 1992 בארצות הברית. בשנת 2005 פרסם בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת הרווארד פירמידה חדשה שמשנה במעט את מינון המזון המומלץ. הפירמידה בנויה מקבוצות מזון המסודרות בקומות, כשכל קומה מתאימה ברוחבה לחלק היחסי שצריך להיות לכל קבוצה בתזונה יומית נכונה.