אוסף קישורים לדוגמא - כתבות בנושא ציפורים

כאן תלמידים יוכלו להוסיף קישורים לכתבות באינטרנט בנושא ציפורים כדי ליצור מאגר משותף


        
 
נושא הכתבה:
כתובת האינטרנט:
שם פרטי של המחבר:
שם משפחה של המחבר:

נושא הכתבה:

כתבה על יונים

כתובת האינטרנט: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
עוד

נושא הכתבה:

כתבה על חסידות

כתובת האינטרנט: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%94
עוד

נושא הכתבה:

אתר הצפרות הישראלי

כתובת האינטרנט: http://www.birds.org.il/he/index.aspx
עוד