יחידת־הוראה שם Content Type
תוכן אינטראקטיבי- H5P וידאו אינטרקטיבי Interactive Video
תוכן אינטראקטיבי- H5P מצגת-דוגמה 1 Course Presentation
תוכן אינטראקטיבי- H5P מצגת- דוגמה 2 Course Presentation
תוכן אינטראקטיבי- H5P משחק זכרון Memory Game
תוכן אינטראקטיבי- H5P כלי תיעוד Documentation Tool
תוכן אינטראקטיבי- H5P מצגת- דוגמה 3 Course Presentation