בחנים

יחידת־הוראה שם
דוגמה להסמכה ארגונית בנושא דב פנדה תרגול לדוגמה
רכיב בוחן בוחן לדוגמא - עם סוגי שאלות שונים
במבט חדש - ספר אינטראקטיבי
בוחן לדוגמא - לימוד עברית (הדגמת סוגים מיוחדים של שאלות)